Werner Aspenström

Werner Aspenström (1918-1997) är mest känd som poet men han var också en framstående dramatiker och prosaist. Hans prosakonst var mångsidig: han skrev artiklar och essäer om konst och litteratur, noveller, betraktelser och berättelser som förenade fantasifull spekulation och reflexion med detaljskarp iakttagelse av det vardagliga.
Bengt Emil Johnson ur inlagan till CD-skivan

Titlar:

CD, ISBN: 91-88152-21-9