Framtidsminnen/Fremtidsminder

Författare: Jacques Werup, Pia Juul, Marie Silkeberg, Nicolaj Stochholm, Per Linde, Håkan Sandell, Clemens Altgård, Kristian Lundberg, Bob Hansson, MC Clemens, Anna Ståbi, Christian Bundegaard, Eva Runefelt, Henrik Nordbrandt, Pia Tafdrup
Tonsättare: Hanna Hartman

Utgiven: 1999 (2CD)
ISBN: 91-88152-17-0

Poeternas natt, Profeternes nat sändes i Svensk och Dansk radio den 15 december 1999. Projektledare var Carl Henrik Svenstedt och producent Jonas Michanek. Framtidsminnen - Fremtidsminder är ett unikt litterärt projekt med femton av Danmarks och Sveriges mest kända poetiska röster alltifrån rappare till nationalskalder.

Texterna är nyskrivna för ändamålet i en profetisk stämning som syr samman Danmark och Sverige över sundet. Dikterna är inlästa av respektive författare och ackompanjeras av ljudpoetiska kompositioner av Hanna Hartman.

Denna dubbel-CD med tillhörande texthäfte är även det bestående dokumentet från det över jord och genom cyberrymd direktsända millennieprojekt som 1999 initierades av den svenska Millenniekommittén och arrangerades av projketet SKIFTEN vid Malmö högskola i samarbete med. Bokbandet och Danmarks Radio/Sveriges Radio.