Trädens uppror

Författare: Elisabet Hermodsson

Utgiven: 2001 (CD)
ISBN: 91-88152-19-7

"På ett sätt är flera av dikterna "brukspoesi", de griper direkt in i den aktuella samhälleliga och politiska debatten, men genom sin poetiska skiftning finns de också kvar när debatten är förbi och visar då sin förmåga att beröra nya sammanhang."
/LENNART SJÖGREN

"Knapp som en folkvisa, lidelsefull och drastisk som bara Elisabet Hermodsson är Elisabet Hermodsson ..."
/RAGNAR STRÖMBERG, BLM

"... lyckas hon förmedla diktning av utomordentlig skönhet ..."
/OLLE HOLMLÖV, AB

"... befäster här sin ställning som en av våra mest intressanta poeter i dag"
/KARIN BERNDTSSON, Bibliotekstjänst

"Denne samling er forfatterskabets höjdepunkt, hvor meninger synspunkter og holdninger er omsat til kunst - ordets kunst..."
/PIL DAHLERUP, Information Köpenhamn

"Också hennes mångsidighet gör henne svårplacerad: hon är poet, prosaist, essäist, kulturdebattör, bildkonstnär, visdiktare och -sångare - allt på samma höga nivå. /.../ det djupt organiska i detta författarskap imponerar..."
/TOM HEDLUND, SvD