då blod och röst slog följe

Författare: Eric Pauli Fylkeson

Utgiven: 2006 (CD)
ISBN: 91-88152-39-1
Totallängd: c:a 42 min.

1. Koopers ögondroppar/Outsiders 3:12
2. Män i marginalen 2:29
3. Kökssoffan som livscentrum 1:28
4. Bokstäver 4:15
5. Bokstäverna i Gud 6:04
6. Före kvällen 4:08
7. Roslagsnatt 1:15
8. Sänkt beredskap 1:09
9. Turnerar sju 1:13
10. Kaos och ingen 21:59
11. Korrespondenser 3:27
12. Min drömvärld granskad i en sidoblick 1: 45

BONUS: hommage till Viktor Rydberg (ur SR:s arkiv):
13. ur Den nya grottesången 2:57
14. ur Barndomspoesien 3:48
15. Vattenplask 1:21
16. Tomten (sista versen) 0:42