Sång till ingenting

Författare: Bengt Berg
Tonsättare: Tuomo Haapala

Utgiven: 2002 (CD)
ISBN: 91-88152-25-1
Totallängd: c:a 54 min.

SÅNG TILL INGENTING utspelar sig i en vägkorsning - östan om gråt, västan om skratt. Plattan kan ses som ett samtal, eller ett möte, mellan olika röster, instrument, ljud och stämningar.

BENGT BERG har utgivit ett 25-tal böcker.

MATS EINARSSON, som spelar dragspel och bouzouki är också folkmusikproducent på Sveriges Radio (P2).

TUOMO HAAPALA är "diversearbetare i skapandets landskap": basist, komponist och improvisatör.

Hemma i nordvärmland driver Bengt Berg Heidruns Bok- & Bildcafé. Hemsida: www.heidruns.se