Johannes Edfelt läser egna dikter

Författare: Johannes Edfelt

Utgiven: 2004 (2CD)
ISBN: 91-88152-32-4
Totallängd: c:a 98 min.

I samband med hundraårsdagen av Johannes Edfelts födelse den 21 december 2004 utkom denna CD som innehåller merparten av hans egna dikter. Edfelts författarskap spänner över större delen av nittonhundratalet, från debuten "Gryningsröster" 1923 till den sista samlingen "Brännpunkter" 1996. Han gestaltar som skarpsynt iakttagare människans ensamhet och ett sökande efter mening i en grym verklighet och ett universum utan gudar. Han var verksam som litteraturkritiker i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Edfelt har också introducerat och tolkat utländska, framför allt tyska, lyriker som Nelly Sachs, Trakl och Gottfried Benn samt redigerat klassiker- och lyrikantologier.

"Poeten Johannes Edfelt var en hemlig trotsare, en vildman verkningsfullt förklädd till kulturdiktare, lidelsefull och vanvördig bakom den roll av gammal modig humanist med vilken han lugnade sin publik och kanske också sig själv."
/HORACE ENGDAHL, då han övertog Johannes Edfelts stol nr 17 i Svenska Akademien.