Vid havets yttersta gräns

Författare: Östen Sjöstrand

Utgiven: 2002 (CD)
ISBN: 91-88152-20-0
Totallängd: c:a 36 min.

"På gränsen mellan den fasta klippan och det levande vattnet, mellan den medvetna personlighetens strand och den personlighetslösa mystikens sjö, där föds och lever dikterna av den man som i sitt eget namn ser en bild för sin tillvaro. Men grundelementen inom den enskilda människan är ingen biografisk privatsak utan svarar mot samma element inom andra människor - det är Sjöstrands övertygelse och det är utifrån den han vågar tro på dikten som kommunikationsmedel."
/STAFFAN BERGSTEN