Ord på vägen

Författare: Bo Setterlind

Utgiven: 2005 (CD)
ISBN: 91-88152-40-5
Totallängd: c:a 42 min.

"Rösten är människans andra ansikte", heter det i mottot till ett lyriskt PM. I Setterlinds fall gäller det i högta grad. Jag tror det är i första hand med den han lyckats nå det folkdjup som gett hans poesi näring.
_ _ _

Setterlind vet att människorna alltid vänder sig till de fria poeterna, var de än befinner sig.Han ser poesin som ett dagligt bröd, ett ljus att hämta styrka ur.
Jan Mårtensson, Arbetet, förord till originalinspelningen 1989

Dikter ur Bo Setterlinds diktsamlingar inlästa av författaren:
Svalans Svenska Klassiker, Ros bland törnen tuktad, Den tid det tar att gå längs floden, Hirundo och Mörkret förgår.

Samtliga diktsamlingar är utgivna på Bonniers förlag.

Inspelning: Göran Freese/Freeses ljud 1989
Ljudrestaurering & mastering: Torsten Rundkvist/Ljud & Form 2005

1 Samtal på stranden
2 En sång om frihet
3 Inseglet
4 Nyckeln
5 Drömmens skepp
6 Telemachos
7 Skagensommar
8 Gråväder
9 Afrodites död
10 Ljus föröver
11 Kusternas kust
12 På stranden
13 Främling på stranden
14 Slutsång
15 Albatross
16 I vinden
17 Den tid det tar att gå längs floden
18 En Swedenborgläsares upptäckt
19 Folkviseflickan
20 Stilla
21 Till poetens försvar
22 Balladen om Stockholms blodbad
23 Kyrkklockorna
24 På mina fäders kyrkogård
25 Döden tänkte jag mej så
26 Blomman i snön
27 Karlavagnen
28 Det är tid för en lång resa