Tuomo Haapala

Tuomo Haapala är "diversearbetare i skapandets landskap": basist, komponist och improvisatör.

Musikaliskt rör sig Tuomo Haapala som alltid, i en egen region där hans konstmusikaliska språk sammansmälter med improvisationsmusiken och impulser från nordisk folklig musik.

Titlar: